Charlotte is  lid van een kunstenaarsvereniging; groep No. 7. De groep bezoekt gezamenlijk exposities en bespreekt regelmatig elkaars werk. Het is boeiend en leerzaam om met elkaar van gedachten te wisselen en feed-back over werk te krijgen of te geven.

Daarnaast exposeert Charlotte  als lid van de OKE groep met enige regelmaat in Deventer; in het SOBD Gebouw, een monumentaal pand waar diverse kunstenaars een atelier hebben. De groep bestaat uit  kunstenaars die elkaar kennen van de kunstacademie ArtEZ in Arnhem.         (*Helaas is de OKE groep in 2011 ter ziele gegaan.)

Sinds Januari 2011 is Charlotte lid van de Doetinchemse kunsenaarsvereniging "Het Web". Ze toont daar geregeld werk in de zgn. themaruimte en doet mee aan groepsexposities.

De foto die je hier ziet afgebeeld toont ook een groepsexpositie in het CODA Museum Apeldoorn over boeken. Charlotte is hier vertegenwoordgd met een groot boek in leporellovorm. (Bevroren beweging 2004)